sigla ADR Inspect S.R.L.

ADR Inspect

Organism de inspecție ADR (suprastucturi tip cisterna, vrac, Ex, MEMU, stelaje și ambalaje)

Organism de inspecție TPED (Directiva 2010/35/EU) – NB 2788

suprastructura tip cisterna

Suprastructuri tip cisterna conform ADR

- Cisterne mobile si containere de gaze cu elemente multiple (CGEM) “UN” conform ADR, cap. 6.7
- Cisterne fixe (vehicule-cisternă), cisterne demontabile, containere cisternă şi cutii mobile cisternă, ale căror rezervoare sunt construite din materiale metalice, precum şi vehicule - baterie şi containere de gaze cu elemente multiple (CGME) conform ADR cap.6.8 cu exceptia subcapitolului 6.8.3
- Cisterne pentru deşeuri care operează sub vid conform ADR cap. 6.10
- Cisterne (altele decat cele din capitolele 6.7, 6.8,6.10) conform ADR cap. 6.12
- Cisterne destinate transportului marfurilor periculoase din ADR clasa 2 si din Anexa 1 la Directiva 2010/35/UE (TPED), pentru operatiile de inspectie care nu intra sub incidenta ADR subcap. 6.8.3.

Tip si amploare inspectie: Inspecție tehnică inițială, Inspectie Tehnica periodică, Inspectie Tehnica intermediară, Inspectie Tehnica Excepțională

suprastructura tip vrac

Suprastructuri tip vrac conform ADR, cap. 6.11Tip si amploare inspectie: Inspecție tehnică inițială și Inspecție Tehnică Periodică

suprastructura tip Ex si MEMU

Suprastructuri tip Ex si MEMU

- Suprastructuri tip Ex si MEMU pentru transportul marfurilor periculoase explozive conform ADR, cap. 2.2, cap. 4.1.5, cap. 4.7, cap. 6.12 , cap. 9.3, cap. 9.8

Tip si amploare inspectie: Inspecție tehnică inițială și Inspecție Tehnică Periodică

Suprastructuri tip stelaj

Suprastructuri tip stelaj, fixe sau demontabile conform ADR cap. 4.1.3.8Tip si amploare inspectie: Inspecție tehnică inițială și Inspecție Tehnică Periodică

ambalaje ADR

Ambalaje

- Ambalaje ADR conform ADR: cap. 6.1
- Recipiente mari pentru transportul in vrac (RMV) conform ADR: cap. 6.5
- Ambalaje mari conform ADR: cap.6.6
Tip si amploare inspectie: Inspecție tehnică inițială și Inspecție Tehnică Periodică

suprastructura tip cisterna

Echipamente sub presiune transportabile

- Cisternele, vehiculele/vagoanele-baterie, containerele pentru gaze cu elemente multiple (CGEM), ventilele acestora și alte accesorii, dacă este cazul, așa cum sunt prevăzute în capitolul 6.8 din anexele la HG nr. 1326/2009, cu modificările ulterioare.


Tip si amploare inspectie: Reevaluarea conformității, Inspecție Tehnica periodică, Inspectie Tehnica intermediară, Verificare Excepțională.


European Commission. Growth->Single Market and Standards->Tools and Databases->Notified bodies Nando->Legislation

inspectie tehnica cov

Inspecţie tehnică COV în exploatare

Hotărârea Guvernului 568/2001 privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților se aplică procedeelor, instalațiilor, vehiculelor și navelor utilizate pentru depozitarea, încărcarea și transportul carburanților de la un terminal la altul sau de la un terminal la o stație de carburanților.

Instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei în/din containere mobile la terminale trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice de proiectare şi de exploatare. Aceste cerinţe sunt stabilite în scopul reducerii totale anuale de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiunile de încărcare şi descărcare a containerelor mobile la terminale.


Prezentare

     S.C. ADR INSPECT S.R.L este o societate cu raspundere limitata, persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. 2853331 din 20.01.2014, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare şi, în special, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale.
     Organismul de inspecție ADR INSPECT din cadrul ADR INSPECT S.R.L. este acreditat de către Asociația de Acreditare din România – RENAR în baza Certificatului de Acreditare nr. OT 004 din data de 04 februarie 2015 pentru efectuarea inspecțiilor suprastructurilor ce transportă mărfuri periculoase , conform Acordului European referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR) .
     În baza ordinului numărul 207/2016 privind modificarea Ordinului ministrului economiei numărul 971/2004 pentru aprobarea listei organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), precum și inspecția pentru certificarea menținerii conformității în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase și a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase, ADR INSPECT a fost desemnat ca organism de inspecție .
     În baza Ordinului cu numărul 528/2017 al Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, ADR INSPECT a fost desemnat și ca organism de inspecție tehnica în exploatare pentru instalatiile de incarcare si descarcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor și protecția de supraîncărcare a acestora (COV).

     Organismul de inspecție TPED din cadrul ADR INSPECT S.R.L. este acreditat de către Asociația de Acreditare din România – RENAR în baza Certificatului de Acreditare nr. ON 094 din data de 07 iunie 2018 ca organism de inspecție de tip A pentru efectuarea sarcinilor specifice de evaluare a conformităţii prevăzute de OUG nr. 126/2011, aprobată prin Legea nr. 90/04.07.2012, care transpune Directiva europeană 2010/35/UE.

     Organismul de inspecție ADR INSPECT își desfăşoară activităţile de inspecție pentru domeniile de competenţă astfel:
- la sediul social din Bucuresti se desfasoara activitatile administrative;

      Activitatile propriu-zise de inspecție asa cum sunt descrise in procedurile de lucru astfel:
- Târgoviște: Str. Lămâiței, nr. 2, jud. Dambovita
- Arad: Calea Bodrogului, nr. 64, jud. Arad
- Corpadea: Str. Closca, nr. 4, jud. Cluj
- Oradea: Osorhei , Str. Garii, nr. 86, jud. Bihor
- Ploiesti: Sat Berceni, Soseaua de centura Ploiesti Est (DN1A), jud. Prahova
- Târgu Mures: str. Budiului, nr. 101, jud. Mureș
- Constanţa: Str. Varful cu Dor, nr .10, jud. Constanta
     Organigrama ADR INSPECT a fost proiectată astfel încât să fie asigurate:
1. confidențialitatea, imparțialitatea, obiectivitatea și independența activităților efectuate prin separarea acestora pe următoarelor nivele:
- Nivelul de execuție al inspecțiilor ( inspectori) ;
- Nivelul de analiză a rezultatelor obținute de la inspecții ( secretariatul tehnic);
- Nivelul de decizie referitoare la acordarea certificatelor de inspecție( inspectori supervizați de Managerul Tehnic) ;
2. Identificarea entităților organizatorice care au responsabilitatea privind:
- Formularea politicilor: Directorul General
- Efectuarea inspecțiilor și acordarea certificatelor de inspecție: compartiment inspecții.

Certificari

     Certificat de acreditare nr. OT 004 – Inspecții Tehnice ADR
     Certificat de recunoaștere nr. 5 – Inspecția Tehnică în Exploatare COV
     Certificare SR EN ISO 9001:2015 – Sistem de Management al Calităţii
     Certificare SR EN ISO 14001:2015 – Sistem de Management de Mediu
     Certificat de acreditare nr. ON 094 – Inspecții Tehnice TPED (NB 2788)

Anexe (download)

Comanda Cerere

Download pdf

Angajament de impartialitate

Download pdf

Declaratie angajament

Download pdf

Declaratie de independenta

Download pdf

Declaratie politica

Download pdf

Organigrama

Download pdf

Apeluri

Download pdf

Reclamatii

Download pdf

Contact

S.C. ADR Inspect S.R.L.

 • Sediul social:

  Bucureşti Sector 1
  Strada Nicolae G. Caramfil
  Nr.22 A, Etaj 1, Ap.105
 • Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului:

  J40/445/2014
 • Cod Unic de Înregistrate:

  RO 32672549
 • Email

  office@adrinspect.ro
 • Telefon

  +40769.051199
 • Fax

  +40213.199929